• Research :

 
 • Selection :

 
  • ARCHIVES 1998 / Théâtre de marionnettes - Hsiao Hsi-Yuan

  • Puppet / Show

All you need to know

 

Presentation

 • Dans le cadre de Désir d'Asie - Programme taiwanais

  Deux programmes différents à 11h et 19h.
 • Distribution

  Avec: Hsu Kuo-Liang (manipulateur), Wung Chi-Wen (manipulateur), Yeh Shih-Hung (manipulateur), Hsu Kuo-Hsien (manipulateur), Shih Yen-Lang (manipulateur), Lin Chin-Nien (manipulateur à fil), Chiu Huo-Long (violon)(flûte), Chu Ching-Song (chanteur)(violon), Chang Chin-Tu (tambour)(claquette), Hsies Yao-Ming (sona)(violon), Chiu Teng-Huang (gong)(cymbales), Tsai Li-Chou (tambour), Chen Chuan-An (gong)(effets sonores), Hsu Ya-Mei (cordes) et Huang Wan-Ju (tympanon)
  marionettes: Hsu Wang
  lumières: Ku Wen-Chun, Manuel Bernard
  régie son: Ku Wen-Chun

  Production

  Production: Hsiao-Hsi-Yuan et Festival d'Avignon